Lakshmi Financial Coaching & Consultancy

Diensten voor uw bedrijf:  

Het is veel waard voor Uw bedrijf als de eerste indruk op klanten positief is: ik maak snel contact met mensen en stel hen op hun gemak. Ik ben sterk analytisch ingesteld en denk altijd in oplossingen. Verder houd ik gemakkelijk overzicht, ook als het druk is. Daarbij is het belangrijk om een goed contact te hebben met mijn professionele omgeving. Als financial ben ik gefocussed op het optimalieren van de financiële administratie. Mijn toegevoegde waarde zit ook in mijn focus op de mensen achter de onderneming. Daarmee richt ik mij ook op het sociaal-communicatieve en aspect. Ik vind het belangrijk om open en transparant te kunnen communiceren met mijn omgeving op persoonlijk en professioneel gebied. 

Heeft u tijdelijk extra handen nodig op de finance- afdeling? Voor bijvoorbeeld een financieel/bedrijfseconomisch gerelateerd vraagstuk? Of heeft u specifieke financiële expertise nodig? Of u zoekt vervanging van een van uw financiële medewerkers gedurende een interim periode ? Ik denk mee bij het optimaliseren en inrichten van processen en systemen, optimalisering van winst, reductie van kosten en risico’s. Daarbij geef ik advies en kan ik meehelpen met implementeren. 

Daarom kunt u ook bij mij terecht voor het volgende op financieel gebied : 

 • wegwerken van achterstanden in de administratie 

 • debiteurenbeheer : inboeken van facturen, telefonisch en schriftelijk benaderen 

 • crediteurenbeheer : inboeken van facturen, telefonisch en schriftelijk benaderen 

 • intercompany-administratie : controleren en aansluitingen verzorgen 

 • bankboek : verwerken en controleren 

 • salarissen : verwerken en controleren van de loonheffingstaat /loonjournaal 

 • belastingen : opstellen / controleren aangiften, corresponderen met de belastingdienst 

 • opmaken budgetrealisatie en financiële analyse  

 • ondersteunen bij jaarafsluiting t.b.v accountantscontrole 

 • optimaliseren, structureren en implementeren van processen op financieel administratie gebied 

 • beschrijven administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 

 • procesbeschrijvingen verbeteren en implementeren AO/IC 

Sociaal – communicatieve dienstverlening :  

 • trainen en coachen van personeel in het Nederlands en Engels 

 • bemiddeling naar derden 

 • coaching van ondernemer en/ of personeel 

Schuldhulp voor ondernemers 

Het aantal ondernemers dat in de financiële problemen raakt neemt door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen enorm toe. Het komt tegenwoordig vaak voor dat ondernemers die met veel enthousiasme zijn gestart binnen korte tijd weer moeten  stoppen met het ondernemen. Tegen die tijd is er inmiddels al sprake van hoge schulden, waarbij men door de bomen het bos niet meer ziet. Vaak zoekt een ondernemer dan hulp bij de Gemeente of een schuldhulpverlenende instantie. 

Voordat met de schuldregeling voor de ex-ondernemer gestart kan worden, dienen de boekhouding en belastingaangiften op orde te zijn. Praktijk wijst uit dat het daar mis gaat. Doordat de boekhouder vaak ook schuldeiser is, is deze veelal niet bereid om de boekhouding verder te verzorgen of zelfs de hiervoor benodigde gegevens nog aan te leveren. Hierdoor kan er geen schuldregeling worden gestart. 

RS Consultancy levert een toegevoegde waarde op het gebied van de afwikkeling van uw achterstallige boekhouding en aangiften.  

RS Consultancy is gespecialiseerd in het gereedmaken van boekhouding en aangiften van ondernemingen die dreigen het schuldhulpverleningstraject in te gaan. Samen kunnen we naar een betaalbare oplossing toe werken.  

Wellicht is er geen complete boekhouding meer aanwezig en zijn de belastingaangiften niet ingediend. Dan wordt gewerkt middels deskundige reconstructie en vindt op die manier ook damage-control plaats. Dit alles met als doel verder te kunnen om zo ook de schuldenregeling te kunnen opstarten – als deze dan nog van toepassing is.. 

Diensten 

In de praktijk blijkt dat (ex) ondernemers moeilijk terecht kunnen bij schuldhulp organisaties omdat de boekhouding en de belastingaangiften eerst verzorgd moeten worden. 

Problemen met de belastingdienst? Bent u ondernemer en heeft u een eenmanszaak, of bent u zelfstandige zonder personeel (ZZP)? U heeft een serieus financieel probleem? De belastingdienst wil geld van u en dat is er (vrijwel) niet. Heeft u zelf alles al geprobeerd, maar willen ze niets? Hier kan bemiddeld worden.  

Administratieve dienstverlening voor particulieren:

 • aanvragen DIGID – code 

 • invullen van formulieren, brieven schrijven, online aanvragen indienen  

 • invullen van aangiften inkomstenbelasting 

 • aanvragen/wijzigen/stopzetten van toeslagen en/of voorlopige aanslagen   

 • bezwaarprocedures  

 • bemiddeling met de belastingdienst, gemeente, maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening en derden- partijen op schriftelijke of telefonische wijze